Archive

7 statements, 7 themes

Here are the final recommendations from the Beyond Kyoto conference - as issued in a press release from the organisers (see Danish version and comments from organisers below).

Also, read the journalistic articles about the closing session.
Get a fast overview of the 7 Themes.
- - - -

 1. Climate Policy: All sectors of society must be involved in future climate solutions
 2. Biodiversity and Ecosystems: Biodiversity must be an integrated part of the general mitigation and adaptation effort
 3. Agriculture and Climate Change: We must increase agricultural productivity to use less water and land
 4. Nanotechnology Solutions: Nanotechnology will lead us to the next industrial revolution and provide the technological breakthroughs in developing sustainable energy solutions
 5. Citizens and Society: The COP15 should include the commitments of the Aarhus Convention and include incentives for empowering participation of the citizens
 6. The Arctic: Ensure a sustainable development in collaboration with local population in affected areas
 7. Integrated Energy Solutions: Establish a new carbon currency which directly stimulates use of new fossil free technologies

During the last two days more than 1.000 prominent representatives from science, industry, policy and NGO’s have been gathered in Aarhus for the international climate conference “Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change”.
The Aarhus University sponsored conference aimed at creating dialogue and knowledge transfer between the many conference participants and – according to head of conference Professor Ellen Margrethe Basse – Beyond Kyoto was very successful in doing so:
“I am very pleased with the outcome of this conference, which will undoubtedly contribute significantly to the future climate debate not to mention deliver substantial inputs to COP15”
In a unique way the heads of conference theme sessions have delivered 7 important statements from Beyond Kyoto. “The 7 Aarhus Statements on Climate Change” was presented at the end of the conference and on Monday the Aarhus Statements will be forwarded to a series of prominent Danish ministers – including Prime Minister Anders Fogh Rasmussen and Minister for Climate and Energy Connie Hedegaard.

For further information please contact Head of conference, Professor Ellen Margrethe Basse, mobile: +45 23261829 or Head of press relations at Aarhus University Anders Correll, mobile: +45 2899 2235

Danish version:
Syv klimaanbefalinger fra Århus til COP15 Mere end 1.000 forskere, erhvervsfolk, politikere og organisationsfolk har de sidste to dage været samlet i Århus til den internationale klimakonference Beyond Kyoto.
Konferencens formål var at skabe dialog og sikre videnoverførsel mellem deltagerne, og det lykkedes i følge professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse, ansvarlig for konferencen:
– Jeg er meget tilfreds med udbyttet af denne konference, der uden tvivl vil bidrage med væsentlige input i den fremtidige klimadebat og ikke mindst give et særdeles godt indspil til COP15-topmødet.
Som noget helt unikt har de temaansvarlige for konferencen sat sig det mål at udpege de syv vigtigste statements fra konferencen. ”The 7 Aarhus Statements on Climate Change” blev præsenteret ved afslutningen af konferencen og vil senest mandag blive fremsendt til en række ministre, herunder statsminister Anders Fogh Rasmussen og klima- og energiminister Connie Hedegaard. Anbefalinger fra konferencens temaeer:

 1. Politik: Alle dele af samfundet skal inddrages i fremtidens klimaløsninger
 2. Biodiversitet: Biodiversitet skal være en integreret del af klimaindsatsen
 3. Landbrug: Landbrugets produktivitet skal forbedres uden brug af mere vand og jord
 4. Nanoteknologi: Nanoteknologi vil føre os til den næste industrielle revolution og bidrage med de afgørende teknologiske gennembrud i udviklingen af bæredygtige energiløsninger
 5. Borgere og samfund: COP15 bør inddrage Århus-Konventionens grundtanker om demokrati og medbestemmelse for at sikre borgerinddragelse i klimaløsningerne
 6. Arktis: Bæredygtig udvikling kræver inddragelse af lokalbefolkningen i de berørte områder
 7. Fremtidens energiløsninger: Etablere et nyt CO2-handelssystem, som stimulerer brugen af ny teknologi direkte

Yderligere oplysninger: Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse på mobil: 23261829 eller pressechef Anders Correll, Aarhus Universitet på mobil: 2899 2235.
- - -